Sunday, 02/10/2022 - 22:17|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Phú Bình
Công văn V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1472/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 121/2020/QH14 của Quốc hội về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em
Văn bản liên quan